หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.5 จัดโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน
เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำโดย นางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 5 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ เพื่อ รับทราบนโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กับการสอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหาร งานสหกรณ์ สัญญาณเตือนภัยที่ต้องจับตามอง รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของสหกรณ์ต่อไป โดยมีสหกรณ์จำนวน 30 สหกรณ์ รวม 30 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องพรรณศิริ โรงแรมเดอะพรรณราย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151130120244_302017.jpg
t20151130120245_302018.jpg
t20151130120329_302020.jpg
t20151130120329_302021.jpg
t20151130120331_302023.jpg
t20151130120332_302024.jpg
t20151130120339_302026.jpg
t20151130120339_302027.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888