หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.9 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นำโดย นางสาวเรืองทอง มนูญผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เป็นประธาน เปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบแนวคิดเกี่ยวกับ หลักการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาท หน้าที่ จริยธรรม ผู้ตรวจสอบกิจการและการ ประสานความร่วมมือ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท ระบบบัญชีและ ระบบควบคุมภายในสหกรณ์ รวมทั้งระเบียบและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรจากสหกรณ์ 48 แห่ง จำนวน 49 คน เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์ (สาย 1) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151130115025_301955.jpg
t20151130115026_301956.jpg
t20151130115033_301958.jpg
t20151130115034_301959.jpg
t20151130115041_301961.jpg
t20151130115041_301962.jpg
t20151130115048_301964.jpg
t20151130115048_301965.jpg
t20151130115056_301967.jpg
t20151130115056_301968.jpg
t20151130115104_301970.jpg
t20151130115105_301971.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888