หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เจาะลึกการตรวจสอบกิจการ
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เจาะลึกการตรวจสอบกิจการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจที่ต้องปฏิบัติในฐานะผู้ตรวจสอบ กิจการ โดยการทบทวนกฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและ ระเบียบต่างๆ ที่นำมาใช้กับการตรวจสอบกิจการ รวมทั้งการวิเคราะห์ ปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ กำหนดวิธีการตรวจสอบ การสรุป ประเด็นการตรวจสอบกิจการและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา กรณี สหกรณ์มีปัญหาด้านระบบการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีและ ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งสัญญาณเตือนภัยที่อาจเกิดการทุจริต ในสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอรุณี วงศ์ราเชน รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์ นางสาวรัชนี วิชชุลดา รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ และนางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 อาคารจอดรถ โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2558 โดยมีผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชี ภาคเอกชน เข้ารับการอบรม ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151130114313_301924.jpg
t20151130114314_301925.jpg
t20151130114322_301927.jpg
t20151130114323_301928.jpg
t20151130114330_301930.jpg
t20151130114331_301931.jpg
t20151130114338_301933.jpg
t20151130114339_301934.jpg
t20151130114346_301936.jpg
t20151130114347_301937.jpg
t20151130114353_301939.jpg
t20151130114354_301940.jpg
t20151130114402_301942.jpg
t20151130114402_301943.jpg
t20151130114409_301945.jpg
t20151130114409_301946.jpg
t20151130114428_301948.jpg
t20151130114429_301949.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888