หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อดำเนินการตามแผนและติดตามความก้าวหน้าของการ พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยมีวาระสำคัญ ได้แก่ การเผยแพร่สารสนเทศตามแผน พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20151130113700_301893.jpg
t20151130113701_301894.jpg
t20151130113707_301896.jpg
t20151130113708_301897.jpg
t20151130113715_301899.jpg
t20151130113716_301900.jpg
t20151130113723_301902.jpg
t20151130113723_301903.jpg
t20151130113730_301905.jpg
t20151130113731_301906.jpg
t20151130113740_301908.jpg
t20151130113740_301909.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888