หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครนายก จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (3 ฝ่าย) เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี ปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย นางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (3 ฝ่าย) เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับ การตรวจสอบบัญชี ปีงบประมาณ 2559เพื่อชี้แจงให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีความพร้อมในการตรวจสอบบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี และสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการได้ รวมถึงได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มไม่พร้อมรับ การตรวจสอบ ให้ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจากสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์นครนายก และสหกรณ์จังหวัดนครนายก เพื่อหาทางในการแก้ไข ปัญหาและการให้บริการที่เหมาะสมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จำกัด ตำบลเมืองนครนายก อำเภอเมือง นครนายก จังหวัดนครนายก ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151127153533_301862.jpg
t20151127153533_301863.jpg
t20151127153533_301865.jpg
t20151127153533_301866.jpg
t20151127153524_301868.jpg
t20151127153532_301869.jpg
t20151127153523_301871.jpg
t20151127153522_301872.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888