หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี
เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอนแก่น นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ขอนแก่นเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี หลักสูตร "คณะกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน"โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 26 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ ได้ทราบเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่คณะกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รวมถึงหลักจริยธรรมและ หลักธรรมมาภิบาลในสหกรณ์ และคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินการบัญชี การควบคุมภายใน ตลอดจนสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงาน สหกรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์แก่สหกรณ์และมวลสมาชิก ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151127144906_301800.jpg
t20151127144906_301801.jpg
t20151127144906_301803.jpg
t20151127144906_301804.jpg
t20151127144905_301806.jpg
t20151127144905_301807.jpg
t20151127144905_301809.jpg
t20151127144905_301810.jpg
t20151127144850_301812.jpg
t20151127144849_301813.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888