หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.10 จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร "ผู้จัดการ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร"
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 จัดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร "ผู้จัดการ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร" โดยมี นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 10เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งมีข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้จัดการ คณะกรรมการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 จำนวน 59 คน เพื่อให้ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ สำหรับคณะกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ได้รู้และเข้าใจกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และคำแนะนำเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีของสหกรณ์ รวมทั้งระบบการควบคุมภายในที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการเตือนภัยทางการเงิน อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน เพื่อสร้างเครือข่ายในการเชื่อมโยง ธุรกิจระหว่างสหกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการผลักดันให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรมีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่น และศรัทธา แก่สมาชิกได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม ลองบีช อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151127143119_301769.jpg
t20151127143120_301770.jpg
t20151127143119_301772.jpg
t20151127143119_301773.jpg
t20151127143118_301775.jpg
t20151127143118_301776.jpg
t20151127143118_301778.jpg
t20151127143118_301779.jpg
t20151127143118_301781.jpg
t20151127144026_301782.jpg
t20151127143117_301784.jpg
t20151127143117_301785.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888