หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. นครพนม จัดอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีโครงการส่งเสริมสหกรณ์และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม เป็น ประธานเปิดการอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีโครงการส่งเสริมสหกรณ์และโครงการ เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยนางสาว พนิตนาฎ นามแก้ว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้การบันทึก บัญชีและการปิดบัญชี กลุ่มกิจกรรมสหกรณ์ พร้อมฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชี แก่โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายแพ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ 8 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนาสามัคคี ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง และศูนย์การเรียนรู้ ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม จำนวน 29 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์นครพนม
t20151127113006_301738.jpg
t20151127113007_301739.jpg
t20151127113015_301741.jpg
t20151127113015_301742.jpg
t20151127113023_301744.jpg
t20151127113024_301745.jpg
t20151127113038_301747.jpg
t20151127113039_301748.jpg
t20151127113046_301750.jpg
t20151127113047_301751.jpg
t20151127113054_301753.jpg
t20151127113055_301754.jpg
t20151127113102_301756.jpg
t20151127113103_301757.jpg
t20151127113110_301759.jpg
t20151127113110_301760.jpg
t20151127113118_301762.jpg
t20151127113119_301763.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888