หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.2 จัดประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสหกรณ์ ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้แทนของสหกรณ์ภาคเอกชนเกี่ยวกับ นโยบายการสอบบัญชีภาคเอกชน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน สหกรณ์ การบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแล กิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนสัญญาณบอกเหตุที่บ่งชี้อาจก่อให้ เกิดข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชี และให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีโอกาสแลก เปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้มากำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยได้รับเกียรติจาก นางสุจิตรา พันธุมะบำรุง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบ บัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเกรียงศักดิ์ บุณยสุต ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด และอาจารย์สุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ สภาวิชาชีพ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดชลบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.2 และบุคลากรในสังกัด สตท.2 ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องแสนสุข 1 โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25–26 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 85 สหกรณ์ รวม 120 คน ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151126160729_301614.jpg
t20151126160731_301615.jpg
t20151126160727_301617.jpg
t20151126160728_301618.jpg
t20151126160725_301620.jpg
t20151126160725_301621.jpg
t20151126160723_301623.jpg
t20151126160722_301624.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888