หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ระนอง จัดอบรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี
เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2558สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ระนอง นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร เจ้าหน้าที่ บัญชีขั้นพื้นฐานเพื่อให้สหกรณ์มีชั้นคุณภาพ การควบคุมภายในที่ดี และ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการทุจริต และลดข้อผิดพลาดทางการเงิน การบัญชี คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และคำแนะนำ เกี่ยวกับการเงินระบบบัญชีของสหกรณ์ พร้อมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างกัน รวมทั้งได้ซักถามปัญหาและรับคำแนะนำจากวิทยากร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โดยมีนายประวัติ ใช้โรจน์ และนางสาวพรทิพย์ พรหมสุวรรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ณ ห้อง ประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151126154727_301521.jpg
t20151126154728_301522.jpg
t20151126154725_301524.jpg
t20151126154726_301525.jpg
t20151126154722_301527.jpg
t20151126154723_301528.jpg
t20151126154719_301530.jpg
t20151126154720_301531.jpg
t20151126154718_301533.jpg
t20151126154717_301534.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888