หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีใหม่ รุ่นที่ 4
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีใหม่ รุ่นที่ 4เพื่อให้ผู้สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำ ระบบไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การสอบบัญชีสหกรณ์ในเรื่องของการลดต้นทุนงาน ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอน งาน เพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และสามารถควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ได้ตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีสามารถใช้ระบบกระดาษทำการ อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ได้บรรลุเป้าหมายของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้สอบบัญชีสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 และ 4 เข้ารับ การอบรม จำนวน 44 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20151126143749_301490.jpg
t20151126143749_301491.jpg
t20151126143738_301493.jpg
t20151126143739_301494.jpg
t20151126143735_301496.jpg
t20151126143736_301497.jpg
t20151126143733_301499.jpg
t20151126143734_301500.jpg
t20151126143731_301502.jpg
t20151126143731_301503.jpg
t20151126143729_301505.jpg
t20151126143728_301506.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888