หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอบบัญชีสหกรณ์ หลักสูตร ผู้สอบบัญชีระดับ 5 รุ่นที่ 2 – 3
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอบบัญชี สหกรณ์ หลักสูตร ผู้สอบบัญชีระดับ 5 ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 2 – 3 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้พัฒนาศักยภาพ ของตนเองให้ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี ตลอดจนรู้ เท่าทันการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐาน เสมือนผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ อีกทั้งยังเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานให้ประสบ ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กำหนด ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2558 จำนวน 2 รุ่น โดยมีผู้สอบบัญชีระดับ 5 เข้ารับการอบรม รุ่นละ 50 คน ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151126141045_301459.jpg
t20151126141045_301460.jpg
t20151126141037_301462.jpg
t20151126141038_301463.jpg
t20151126141035_301465.jpg
t20151126141035_301466.jpg
t20151126141032_301468.jpg
t20151126141033_301469.jpg
t20151126141031_301471.jpg
t20151126141031_301472.jpg
t20151126141030_301474.jpg
t20151126141030_301475.jpg
t20151126141027_301477.jpg
t20151126141030_301478.jpg
t20151126141029_301480.jpg
t20151126141027_301481.jpg
t20151126140953_301483.jpg
t20151126140954_301484.jpg
t20151126140949_301486.jpg
t20151126140949_301487.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888