หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยะลา จัดประชุม 3 ฝ่าย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2559
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา นำโดย นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ยะลาร่วมประชุม 3 ฝ่าย ระหว่างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรที่ไม่พร้อมรับการตรวจสอบบัญชีที่ไม่มีผู้รับผิดชอบในการจัดทำ บัญชี สามารถกำหนดแนวทางในการหาผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชี งบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงินได้ อันจะส่งผลให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นที่พึ่งของ สมาชิกต่อไปโดยมีสหกรณ์ จำนวน 13 แห่ง รวม 58 คน เข้าร่วมประชุม ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151126132744_301397.jpg
t20151126132745_301398.jpg
t20151126132742_301400.jpg
t20151126132743_301401.jpg
t20151126132739_301403.jpg
t20151126132740_301404.jpg
t20151126132736_301406.jpg
t20151126132738_301407.jpg
t20151126132735_301409.jpg
t20151126132735_301410.jpg
t20151126132732_301412.jpg
t20151126132733_301413.jpg
t20151126132730_301415.jpg
t20151126132730_301416.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888