หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 จัดโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 นำโดย นางสุนันทา เทพสาร รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและ การสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เป็นประธานเปิด โครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน หลักสูตร การบริหาร ความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ ผู้แทนของสหกรณ์ภาคเอกชนเกี่ยวกับนโยบายการสอบบัญชีภาคเอกชน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกรณ์ การบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็น องค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนสัญญาณบอกเหตุที่บ่งชี้อาจก่อให้เกิดข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชี พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยน ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้มากำหนดนโยบายและแนวทาง การบริหาร ของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ โดยมี ผู้จัดการของสหกรณ์ พนักงานบัญชีของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ระบบงาน คอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และ อุบลราชธานี จำนวน 25 สหกรณ์ รวม 30 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องโชติกา โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151126111135_301366.jpg
t20151126111139_301367.jpg
t20151126111146_301369.jpg
t20151126111153_301370.jpg
t20151126111159_301372.jpg
t20151126111435_301373.jpg
t20151126111212_301375.jpg
t20151126111215_301376.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888