หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครศรีธรรมราช จัดอบรม หลักสูตร การจัดทำบัญชีโครงการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร
เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครศรีธรรมราช นำโดย นางสาวนารี แซ่เฮ่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร การจัดทำบัญชีโครงการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มกิจกรรมการผลิต ทางการเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบบัญชี โครงการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรที่กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์กำหนด สามารถจัดทำบัญชีได้ถูกต้องและเหมาะสม โดยมี นางจันทนา ทองคง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนางสาวรัชดาภรณ์ บุญวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน และครูผู้ปฏิบัติงานโครงการ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน ตชด.บ้านเขาวัง โรงเรียน ตชด.บ้านควนมีชัย โรงเรียน ตชด.บ้านไร่ยาว โรงเรียน ตชด.บ้านยูงงาม และศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านห้วยตง เข้ารับการอบรม ณ สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์นครศรีธรรมราช พร้อมกันนี้ ได้เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ ณ โครงการ พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์การเรียนรู้บ้านหว้าใหญ่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151126110414_301335.jpg
t20151126110417_301336.jpg
t20151126110427_301338.jpg
t20151126110431_301339.jpg
t20151126110436_301341.jpg
t20151126110440_301342.jpg
t20151126110445_301344.jpg
t20151126110448_301345.jpg
t20151126110452_301347.jpg
t20151126110455_301348.jpg
t20151126110500_301350.jpg
t20151126110503_301351.jpg
t20151126110509_301353.jpg
t20151126110512_301354.jpg
t20151126110516_301356.jpg
t20151126110519_301357.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888