หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุทัยธานี จัดอบรมหลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี นำโดย นางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร "คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน” เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการได้รับความรู้ความเข้าใจถึง บทบาท ภารกิจ หน้าที่ หลักธรรมาภิบาล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การควบคุมภายใน ตลอดจนสามารถ ใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหลักสูตร "เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน” เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ ให้สามารถ จัดทำบัญชี งบทดลอง และงบการเงินให้เป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ กำหนด ทั้งนี้เพื่อให้สหกรณ์มีชั้นคุณภาพและการควบคุมภายในที่ดี รวมถึงเพิ่ม ประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดทางการเงินการบัญชี โดยมีสหกรณ์เป้าหมาย เข้ารับการอบรม จำนวน 8 สหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ อุทัยธานี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151125154724_301273.jpg
t20151125154725_301274.jpg
t20151125154721_301276.jpg
t20151125154722_301277.jpg
t20151125154719_301279.jpg
t20151125154720_301280.jpg
t20151125154717_301282.jpg
t20151125154717_301283.jpg
t20151125154715_301285.jpg
t20151125154715_301286.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888