หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557/58 สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินชะมวงจำกัด ครั้งที่ 23
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย นางสาววันเพ็ญ รองเลื่อน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ (ผู้สอบบัญชี)เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557/58 ของ สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดินชะมวง จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี โดยมีประธาน คณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์ ในเขตปฏิรูปที่ดินชะมวง จำกัด เลขที่ 71 ม.1 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151125153814_301242.jpg
t20151125153815_301243.jpg
t20151125153813_301245.jpg
t20151125153812_301246.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888