หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย นางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ครั้งที่ 6ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นการสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ในสังคม ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ในวันธรรมสวนะตลอดปี สามารถน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และร่วมกระทำคุณงามความดี ด้วยการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ในวันธรรมสวนะ ไหว้พระ สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา โดยมีนายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี ณ วัดธาราสถิตย์ ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151125152451_301180.jpg
t20151125152452_301181.jpg
t20151125152449_301183.jpg
t20151125152450_301184.jpg
t20151125152448_301186.jpg
t20151125152446_301187.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888