หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ศรีสะเกษ จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตรคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชี ขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโดย นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดอบรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์รู้และเข้าใจบทบาท ภารกิจ หน้าที่ จริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร และหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์รู้และเข้าใจในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของสหกรณ์ การควบคุมภายในของระบบ งานต่างๆ และมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสำหรับ สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล รู้และเข้าใจการใช้ข้อมูล ในการบริหารงานและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบบัญชี และหลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชี ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่บัญชีได้รับทราบและมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ และคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของสหกรณ์ การจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดบัญชี การจัดทำงบทดลอง และรายการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี ประจำปีและการจัดทำงบการเงิน โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่บัญชี ของสหกรณ์ ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯ รวม 7 สหกรณ์ จำนวน 21 คน ณ ห้อง ประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
t20151125144926_301149.jpg
t20151125144927_301150.jpg
t20151125144925_301152.jpg
t20151125144925_301153.jpg
t20151125144922_301155.jpg
t20151125144921_301156.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888