หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2559 ถ่ายทอด ผ่านระบบ Web Conference ไปยังสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทั่วประเทศ โดยมีวาระ สำคัญ อาทิ ผลการดำเนินการใช้จ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การจัดทำงบ ประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560-2563 ตลอดจนเรื่องพิจารณาอื่น ๆ โดยมีผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20151125140112_301118.jpg
t20151125140113_301119.jpg
t20151125140110_301121.jpg
t20151125140112_301122.jpg
t20151125140103_301124.jpg
t20151125140104_301125.jpg
t20151125140101_301127.jpg
t20151125140101_301128.jpg
t20151125140100_301130.jpg
t20151125140101_301131.jpg
t20151125140055_301133.jpg
t20151125140056_301134.jpg
t20151125140052_301136.jpg
t20151125140052_301137.jpg
t20151125140051_301139.jpg
t20151125140052_301140.jpg
t20151125140051_301142.jpg
t20151125140045_301143.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888