หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ระยอง จัดประชุม 3 ฝ่าย ตามโครงการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง นำโดย นางสาวประสพศรี ภู่ริยะพันธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ระยองพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดประชุม 3 ฝ่าย ตามโครงการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับ การตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2559 แก่ผู้บริหารสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เกิดความพร้อมในการจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำบัญชี อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์แก่สมาชิกโดยรวม โดยมี นางสาวประสพศรี ภู่ริยะพันธ์หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง และนางสุวพีร์ โพธิ์คำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดระยอง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151125135235_301087.jpg
t20151125135239_301088.jpg
t20151125135233_301090.jpg
t20151125135234_301091.jpg
t20151125135232_301093.jpg
t20151125135231_301094.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888