หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.3 จัดอบรมหลักสูตร " พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 เปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหาร จัดการพืชเศรษฐกิจฯ หลักสูตร พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสหกรณ์ การดำเนินธุรกิจการควบคุมภายในของสหกรณ์ แนวทางการบริหารความเสี่ยง ของสหกรณ์ และการบริหารจัดการสหกรณ์สมัยใหม่ แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ทั้งหมด 75 สหกรณ์ 5 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม สุรินทร์ และชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติจากนางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 -25 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151125102615_300993.jpg
t20151125102616_300994.jpg
t20151125102624_300996.jpg
t20151125102624_300997.jpg
t20151125102632_300999.jpg
t20151125102633_301000.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888