หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.7 จัดอบรม "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง" โรงเรียนบ้านอมพาย
เมื่อวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 จัดอบรมโครงการ "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง" ให้แก่ครู และนักเรียน ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชน รู้จักวิธีจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย ของตนเองในแต่ละวัน รู้จักการวางแผน การใช้จ่ายของตนเอง อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการบันทึกบัญชี ให้กับผู้ปกครอง เพื่อช่วยในการวางแผนการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล โดยมี ครูบัญชีเยาวชน ครูบัญชีผู้ช่วย และนักเรียน เข้ารับการอบรม ณ โรงเรียน บ้านอมพาย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151124154704_300931.jpg
t20151124154705_300932.jpg
t20151124154700_300934.jpg
t20151124154704_300935.jpg
t20151124154657_300937.jpg
t20151124154658_300938.jpg
t20151124154654_300940.jpg
t20151124154655_300941.jpg
t20151124154652_300943.jpg
t20151124154652_300944.jpg
t20151124154648_300946.jpg
t20151124154649_300947.jpg
t20151124154645_300949.jpg
t20151124154646_300950.jpg
t20151124154644_300952.jpg
t20151124154644_300953.jpg
t20151124154644_300955.jpg
t20151124154640_300956.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888