หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.7 จัดอบรม "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง" ณ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
เมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 จัดอบรมโครงการ "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง" แก่ครูและ นักเรียนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เพื่ออบรมสอนแนะการจัดทำ บัญชีให้กับครูบัญชีเยาวชน และครูบัญชีผู้ช่วย และอบรมการจัดทำบัญชี ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนแก่นักเรียน ให้รู้จัก วิธีจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเองในแต่ละวัน รู้จักการวางแผนการ ใช้จ่ายของตนเอง อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการบันทึกบัญชี ให้กับผู้ปกครอง เพื่อช่วยในการวางแผนการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล ณ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151124153714_300900.jpg
t20151124153715_300901.jpg
t20151124153711_300903.jpg
t20151124153712_300904.jpg
t20151124153711_300906.jpg
t20151124153711_300907.jpg
t20151124153711_300909.jpg
t20151124153711_300910.jpg
t20151124153701_300912.jpg
t20151124153702_300913.jpg
t20151124153658_300915.jpg
t20151124153659_300916.jpg
t20151124153656_300918.jpg
t20151124153657_300919.jpg
t20151124153653_300921.jpg
t20151124153654_300922.jpg
t20151124153653_300924.jpg
t20151124153653_300925.jpg
t20151124153652_300927.jpg
t20151124153653_300928.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888