หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ระนอง จัดประชุม 3 ฝ่าย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พร้อมรับการตรวจสอบบัญชี
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ ร่วมจัดประชุม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้บริหารสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีและเจ้าหน้าที่ส่งเสริม สหกรณ์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เกิดความพร้อม ในการจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชี อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีที่โปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์แก่สมาชิกโดยรวม โดยมีหัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นายเจริญ ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง และนางสาวศิริประภา ภูมิมาตร นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151124143208_300838.jpg
t20151124143208_300839.jpg
t20151124143205_300841.jpg
t20151124143206_300842.jpg
t20151124143204_300844.jpg
t20151124143203_300845.jpg
t20151124143152_300847.jpg
t20151124143152_300848.jpg
t20151124143152_300850.jpg
t20151124143151_300851.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888