หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการองค์กร ครั้งที่ 4/2558
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย และบริหารจัดการองค์กร ครั้งที่ 4/2558 โดยมีวาระสำคัญ อาทิ รับรอง รายงานการประชุมคณะทำงานกำหนดนโยบายและบริหารจัดการองค์กร ครั้งที่ 3/2558 รวมทั้งเรื่องเรื่องเพื่อพิจารณา และเรื่องติดตามผลการประชุม ครั้งที่ 3/2558 โดยมี นายมงคล พวงศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชี นางสาวอรุณี วงศ์ราเชน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์ นางสุจิตรา พันธุมะบำรุง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี และ นางอมรรัตน์ ศิริบูรณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151124120323_300776.jpg
t20151124120324_300777.jpg
t20151124120331_300779.jpg
t20151124120332_300780.jpg
t20151124120346_300782.jpg
t20151124120346_300783.jpg
t20151124120409_300785.jpg
t20151124120409_300786.jpg
t20151124120410_300788.jpg
t20151124120410_300789.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888