หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.6 จัดอบรม หลักสูตร ผู้จัดการและคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูล ทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร ผู้จัดการและคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ 2 ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้ารับ การอบรมทั้งสิ้น 99 สหกรณ์ 200 คน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพให้สหกรณ์มีระบบการ บริหารจัดการที่ดี สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์นำไปใช้ในการดำเนิน ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นายฐิติ วิศวชัยวัฒน์ ประธาน คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และนายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษในหัวข้อ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนและแนวทาง การส่งเสริมพัฒนาพืชเศรษฐกิจในประเทศไทยและในกลุ่มอาเซียน และหัวข้อ การบริหารความเสี่ยง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151124111511_300745.jpg
t20151124111512_300746.jpg
t20151124111518_300748.jpg
t20151124111519_300749.jpg
t20151124111525_300751.jpg
t20151124111526_300752.jpg
t20151124111539_300754.jpg
t20151124111539_300755.jpg
t20151124111546_300757.jpg
t20151124111547_300758.jpg
t20151124111555_300760.jpg
t20151124111555_300761.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888