หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าศรีโพนทอง
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่า ศรีโพนทอง(ธรรมยุต) สาขาวัดป่ากุง บ้านแวงใต้ ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นางสุนันทา เทพสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 4 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และ ลูกจ้างในสังกัด ร่วมสมทบทุนทอดกฐินสามัคคีสร้างพระอุโบสถ และ ได้รับเกียรติจาก นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดีและความรัก ความสามัคคี ในหมู่พุทธศาสนิกชน อีกทั้งให้เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้เห็น คุณค่าของวัฒนธรรม ในการได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี การทำบุญกฐิน ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151124105443_300714.jpg
t20151124105443_300715.jpg
t20151124105459_300717.jpg
t20151124105459_300718.jpg
t20151124105506_300720.jpg
t20151124105507_300721.jpg
t20151124105514_300723.jpg
t20151124105515_300724.jpg
t20151124105522_300726.jpg
t20151124105522_300727.jpg
t20151124105529_300729.jpg
t20151124105529_300730.jpg
t20151124105555_300732.jpg
t20151124105556_300733.jpg
t20151124105603_300735.jpg
t20151124105604_300736.jpg
t20151124105654_300738.jpg
t20151124105655_300739.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888