หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พัทลุง เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย มาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในฯ
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย นางสาววันเพ็ญ รองเลื่อน นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย มาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุม ภายในและการรักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ดังกล่าว ให้แก่ข้าราชการ และพนักงานราชการ โดยมีนางสาวเรืองทอง มนูญผล นักวิชาการตรวจสอบ บัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151120161627_300062.jpg
t20151120161629_300063.jpg
t20151120161625_300065.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888