หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.9 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง เรื่อง เจาะลึกการตรวจสอบกิจการ
เมื่อวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2558 นางสาวเรืองทอง มนูญผล นักวิชาการ ตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 เป็นประธาน ในการเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระ ให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง เรื่อง เจาะลึกการตรวจสอบกิจการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการตรวจสอบกิจการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้สถาบันเกษตรมีการบริหารจัดการที่ดีมีความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืนและก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลสมาชิก โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และหัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 19 คน ณ โรงแรมไดมอนส์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
t20151120153451_300031.jpg
t20151120153452_300032.jpg
t20151120153438_300034.jpg
t20151120153439_300035.jpg
t20151120153435_300037.jpg
t20151120153436_300038.jpg
t20151120153433_300040.jpg
t20151120153434_300041.jpg
t20151120153431_300043.jpg
t20151120153430_300044.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888