หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ชุมพร ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดย นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และนายวราเทพ สุริยชน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ได้กล่าวในที่ประชุมให้ คณะกรรมการบริหารจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ฯ ให้ตระหนักเน้นย้ำในส่วนของ ระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ รวมถึงการนำ เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมชี้แจงหลักการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร เพื่อให้ สอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ของสมาชิก ภายในสหกรณ์ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151120151300_299938.jpg
t20151120151301_299939.jpg
t20151120151258_299941.jpg
t20151120151259_299942.jpg
t20151120151256_299944.jpg
t20151120151256_299945.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888