หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. ตาก จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 16 และ 20 - 21 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน (สำหรับสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล)เพื่อผลักดัน ให้สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ศรัทธา แก่สมาชิกสหกรณ์ และหลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชี ขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151120150710_299907.jpg
t20151120150711_299908.jpg
t20151120150709_299910.jpg
t20151120150708_299911.jpg
t20151120150706_299913.jpg
t20151120150705_299914.jpg
t20151120150704_299916.jpg
t20151120150704_299917.jpg
t20151120150703_299919.jpg
t20151120150703_299920.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888