หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.กทม. จัดอบรม "โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี"
เมื่อวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร นำโดย นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร เจ้าหน้าที่ บัญชีขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สหกรณ์มีชั้นคุณภาพ การควบคุมภายในที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการทุจริต และลดข้อผิดพลาด ทางการเงินการบัญชี โดยให้ความรู้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บัญชี ของสหกรณ์ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกฎหมาย ระเบียบและคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินระบบบัญชีของสหกรณ์ พร้อมทั้ง มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างกัน รวมทั้งได้ซักถาม ปัญหาและรับคำแนะนำจากวิทยากรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานอย่าง เหมาะสม โดยมีนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินงาน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมบรรยายให้ข้อคิด แก่สหกรณ์ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์การเกษตร แห่งประเทศไทย จำกัด ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151120112643_299876.jpg
t20151120112644_299877.jpg
t20151120112651_299879.jpg
t20151120112652_299880.jpg
t20151120112658_299882.jpg
t20151120112659_299883.jpg
t20151120112706_299885.jpg
t20151120112707_299886.jpg
t20151120112713_299888.jpg
t20151120112714_299889.jpg
t20151120112721_299891.jpg
t20151120112721_299892.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888