หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและ ความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ร่วมจัด นิทรรศการคลินิกบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและ ความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" ครั้งที่ 1 โดยให้บริการ สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้า เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำบัญชีไปใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างวินัยทางการเงิน และวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน เปิดงาน ณ วัดโพธิ์ปากพลี หมู่ที่ 2 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151120112056_299845.jpg
t20151120112056_299846.jpg
t20151120112103_299848.jpg
t20151120112103_299849.jpg
t20151120112110_299851.jpg
t20151120112111_299852.jpg
t20151120112117_299854.jpg
t20151120112118_299855.jpg
t20151120112124_299857.jpg
t20151120112125_299858.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888