หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน จัดอบรมบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2559 ลุ่มน้ำแม่สะมาด- ห้วยหมากลาง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจดบันทึกบัญชีที่ ถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน ในชีวิตประจำวันได้ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยหมากลาง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151120105526_299752.jpg
t20151120105527_299753.jpg
t20151120105533_299755.jpg
t20151120105534_299756.jpg
t20151120105540_299758.jpg
t20151120105541_299759.jpg
t20151120105549_299761.jpg
t20151120105550_299762.jpg
t20151120105556_299764.jpg
t20151120105556_299765.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888