หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ระนอง ร่วมให้ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย นางสาวปวีณา เผือกเจริญ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ พร้อมด้วยนางสายสุนีย์ พรพินิจวรกุล ครูบัญชีเกษตรกรอาสา ประจำอำเภอกระบุรี เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งจัดโดยสำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง โดยร่วมสอนแนะบัญชีรับ – จ่ายครัวเรือนให้กับเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้ (บ้านดรรชนี ศรีฟ้า) หมู่ที่ 6 ตำบล จ.ป.ร อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง จำนวน 60 ราย เพื่อจัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่มีการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก หรือพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151120104718_299721.jpg
t20151120104719_299722.jpg
t20151120104726_299724.jpg
t20151120104727_299725.jpg
t20151120104733_299727.jpg
t20151120104734_299728.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888