หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท. 9 จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์มาตรฐานขั้นต่ำ ฯ
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นำโดยนางสาวเรืองทอง มนูญผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการอบรม เรื่อง ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์มาตรฐานขั้นต่ำ ในการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัย สำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ใช้ประมวลผลข้อมูลโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุม ภายในและการรักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้โปรแกรม ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผล ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสันติ สถิตวรรธนะ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเป็นข้าราชการและพนักงานราชการในพื้นที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่ http://www.moac.go.th
t20151120100724_299659.jpg
t20151120100724_299660.jpg
t20151120100732_299662.jpg
t20151120100732_299663.jpg
t20151120100739_299665.jpg
t20151120100740_299666.jpg
t20151120100747_299668.jpg
t20151120100748_299669.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888