หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรบึงโขงหลง จำกัด
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์การเกษตร บึงโขงหลง จำกัด ครั้งที่ 29 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปี บัญชี (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558) ให้กับสมาชิกได้รับทราบ พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานในรอบปีบัญชีต่อไป ทั้งนี้ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางสาวยุพา นิยะนุช ผู้สอบบัญชีได้ให้ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของสหกรณ์และได้ทำการพิสูจน์ ความมีอยู่จริงของทุนเรือนหุ้น เงินรับฝากและลูกหนี้ โดยมีนายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอบึงโขงหลง เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมอำเภอบึงโขงหลง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151120095842_299628.jpg
t20151120095843_299629.jpg
t20151120095849_299631.jpg
t20151120095850_299632.jpg
t20151120095856_299634.jpg
t20151120095857_299635.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888