หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ชุมพร จัดอบรม หลักสูตร "คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน"
เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดย นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร เปิดการอบรม หลักสูตร "คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ บัญชีขั้นพื้นฐาน" เพื่อให้คณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสหกรณ์ และให้เจ้าหน้าที่บัญชีมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่ ของคณะกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รวมทั้งหลักจริยธรรมและหลัก ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ การจัดทำบัญชี จัดทำงบการเงิน และสามารถใช้ข้อมูล ทางบัญชีในการบริหารจัดการซึ่งส่งผลให้ระบบสหกรณ์มีความมั่นคง ยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่น เป็นที่ศรัทธาแก่สมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม ในการอบรมเพื่อเป็นตัวชี้วัดองค์ความรู้และประเมินผล จากที่ได้รับการ ถ่ายทอดจากวิทยากรภายในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ด้วย ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151120093819_299566.jpg
t20151120093820_299567.jpg
t20151120093826_299569.jpg
t20151120093827_299570.jpg
t20151120093834_299572.jpg
t20151120093835_299573.jpg
t20151120093842_299575.jpg
t20151120093843_299576.jpg
t20151120093848_299578.jpg
t20151120093849_299579.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888