หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. ตราด จัดอบรม หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2559
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสา สมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี และความพอประมาณ อย่างมีเหตุผล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ และให้เห็นถึงประโยชน์ของการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัว เรือน และต่อยอดไปจนถึงบัญชีต้นทุนอาชีพ ตลอดจนจัดกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อ สร้างความสามัคคีปรองดองก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกัน ให้การปฏิบัติงานของ ครูบัญชีมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ และช่วยส่งเสริมในเรื่องของการทำงานเป็น ทีมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด จังหวัดตราด
t20151119155703_299532.jpg
t20151119155703_299533.jpg
t20151119155702_299535.jpg
t20151119155703_299536.jpg
t20151119155701_299538.jpg
t20151119155702_299539.jpg
t20151119155701_299541.jpg
t20151119155702_299542.jpg
t20151119155701_299544.jpg
t20151119155649_299545.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888