หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมการประชุม 3 ฝ่าย ตามแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559 (อำเภอหนองเรือ)
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางณัฐสุดา จำปาวอ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วม ประชุม 3 ฝ่าย ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร ตามแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559 เพื่อหาแนวทาง ในการวางแผนเพื่อให้สหกรณ์ที่อยู่ใน PA 1 สามารถตรวจสอบได้ภายในเวลา 90 วัน สำหรับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ไม่พร้อมรับการตรวจสอบบัญชี จำนวน 31 แห่ง อีกทั้งยังชี้แจงให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เห็นถึงความสำคัญการ จัดทำบัญชี งบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงินให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 โดยสหกรณ์/กลุ่มเกษตร ได้มอบหมายให้มีผู้จัดทำบัญชี เพื่อให้สามารถปิดบัญชีได้ในปีงบประมาณ 2559 และกำหนดผู้รับผิดชอบในการ จัดทำบัญชีของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรหนองเรือ จำกัด ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151119143704_299470.jpg
t20151119143703_299471.jpg
t20151119143701_299473.jpg
t20151119143700_299474.jpg
t20151119143657_299476.jpg
t20151119143656_299477.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888