หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. ชัยภูมิ จัดอบรม หลักสูตรคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 17–19 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ นำโดย นางสาวจินดา เสถียรุจิกานนท์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน การเงินและการบัญชี หลักสูตรคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน และ หลักสูตรเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ สามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงาน สหกรณ์ได้ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ให้สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี สหกรณ์ในพื้นที่จำนวน 8 แห่ง เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ
t20151119143025_299439.jpg
t20151119143025_299440.jpg
t20151119143022_299442.jpg
t20151119143023_299443.jpg
t20151119143019_299445.jpg
t20151119143020_299446.jpg
t20151119143017_299448.jpg
t20151119143018_299449.jpg
t20151119143013_299451.jpg
t20151119143014_299452.jpg
t20151119143010_299454.jpg
t20151119143011_299455.jpg
t20151119143007_299457.jpg
t20151119143009_299458.jpg
t20151119143006_299460.jpg
t20151119143005_299461.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888