หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.7 จัดอบรม "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง"
เมื่อวันที่ 12 - 18 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7จัดอบรมตามโครงการ "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจ พอเพียง" ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โดยอบรมสอนแนะการจัดทำ บัญชีให้กับครูบัญชีเยาวชน และครูบัญชีผู้ช่วย และการจัดทำบัญชีต้นกล้า เศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน ให้กับนักเรียน เพื่อมุ่งหวัง ให้บุตรหลานของเกษตรกรรู้จักวิธีจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเองในแต่ละวัน รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายของตนเอง อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ ในการบันทึกบัญชีให้กับผู้ปกครอง เพื่อช่วยในการวางแผนการใช้จ่ายอย่าง มีเหตุผลเท่าที่จำเป็น และรู้จักประหยัดอดออม ณ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และโรงเรียนทาเหนือวิทยาคม อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151119141850_299408.jpg
t20151119141851_299409.jpg
t20151119141847_299411.jpg
t20151119141848_299412.jpg
t20151119141843_299414.jpg
t20151119141846_299415.jpg
t20151119141842_299417.jpg
t20151119141842_299418.jpg
t20151119141841_299420.jpg
t20151119141842_299421.jpg
t20151119141841_299423.jpg
t20151119141841_299424.jpg
t20151119141840_299426.jpg
t20151119141840_299427.jpg
t20151119141829_299429.jpg
t20151119141829_299430.jpg
t20151119141823_299432.jpg
t20151119141824_299433.jpg
t20151119141821_299435.jpg
t20151119141820_299436.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888