หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีใหม่ รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษ ทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีใหม่ รุ่นที่ 2 เพื่อให้ผู้สอบ บัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในระบบ กระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ และสมารถนำระบบไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถ นำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชีสหกรณ์ในเรื่อง ของการลดต้นทุนงาน ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนงาน เพิ่มความรวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน และที่สำคัญคือ สามารถควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ได้ตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีสามารถใช้ระบบกระดาษ ทำการอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ได้บรรลุ เป้าหมายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้สอบบัญชีสามารถทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีนางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรของ สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 และ 6 และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 และ 6-9 จำนวน 43 คน เข้ารับการอบรม ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151119113253_299315.jpg
t20151119113253_299316.jpg
t20151119113300_299318.jpg
t20151119113300_299319.jpg
t20151119113308_299321.jpg
t20151119113309_299322.jpg
t20151119113315_299324.jpg
t20151119113316_299325.jpg
t20151119113323_299327.jpg
t20151119113324_299328.jpg
t20151119113331_299330.jpg
t20151119113332_299331.jpg
t20151119113338_299333.jpg
t20151119113339_299334.jpg
t20151119113346_299336.jpg
t20151119113346_299337.jpg
t20151119113352_299339.jpg
t20151119113353_299340.jpg
t20151119113359_299342.jpg
t20151119113400_299343.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888