หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. นครนายก จัดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย นางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ครูบัญชีอาสาในการปฏิบัติงานถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และการนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการใช้จ่าย ในครัวเรือนและในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ในการสร้าง และการใช้สื่อการสอน แก่ครูบัญชีอาสา โดยมีครูบัญชีอาสาระดับตำบล อำเภอ และ จังหวัด เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จำกัด จังหวัดนครนายก
t20151119110721_299222.jpg
t20151119110722_299223.jpg
t20151119110729_299225.jpg
t20151119110729_299226.jpg
t20151119110736_299228.jpg
t20151119110736_299229.jpg
t20151119110743_299231.jpg
t20151119110743_299232.jpg
t20151119110750_299234.jpg
t20151119110751_299235.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888