หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท. 3 จัดอบรม หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 นำโดย นางสาวหรรษลักษณ์ บรรดิษ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ เป็นประธานเปิด การอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนความรู้ เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการ มาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ ใช้ข้อมูลทางบัญชีและใช้เครื่องมือเตือนภัยทางการเงินและการวิเคราะห์ผล ตลอดจน แนวทางการตรวจสอบเพื่อลดข้อบกพร่องในสหกรณ์ สามารถนำเสนอรายงานผลการ ตรวจสอบกิจการและให้ข้อสังเกตต่อที่ประชุมได้ โดยมี ผู้ตรวจสอบกิจการในพื้นที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม และสุรินทร์ รวม 5 จังหวัด เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมเรย์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
t20151119110105_299191.jpg
t20151119110104_299192.jpg
t20151119110112_299194.jpg
t20151119110113_299195.jpg
t20151119110119_299197.jpg
t20151119110120_299198.jpg
t20151119110126_299200.jpg
t20151119110127_299201.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888