หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.8 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 นำโดย นางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง ในโครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น จำนวน 105 สหกรณ์ รวม 105 คน ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2558 เพื่อพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะ ในการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้ตามระเบียบ ที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ซึ่งจะทำให้สหกรณ์มีระบบการควบคุมที่ดี การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ก่อให้เกิดความโปร่งใสขึ้นภายในสหกรณ์ และสร้างความเข้มแข็งแก่ ขบวนการสหกรณ์ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151119103808_299129.jpg
t20151119103808_299130.jpg
t20151119103814_299132.jpg
t20151119103815_299133.jpg
t20151119103821_299135.jpg
t20151119103822_299136.jpg
t20151119103827_299138.jpg
t20151119103828_299139.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888