หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. นครพนม ร่วมการอบรมและประชุมชี้แจง พร้อมสอนแนะการจัดทำบัญชี
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม ร่วมการอบรมและประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตาม พระราชดำริจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัดนครพนม โดยมี นายอโณทัย จูงใจ เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม ให้บริการสอนแนะด้านการจัดทำ บัญชีครัวเรือน การบันทึกบัญชีรายรับ–จ่ายในครัวเรือน เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิต ประจำวัน โดยมี นางทองม้วน ศิริสำรองรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 30 คน ณ บริเวณศาลาวัดโอภาส พิทยาราม บ้านบะหว้า หมู่ 7 อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
t20151118160442_299067.jpg
t20151118160443_299068.jpg
t20151118160449_299070.jpg
t20151118160450_299071.jpg
t20151118160456_299073.jpg
t20151118160508_299074.jpg
t20151118160508_299076.jpg
t20151118160508_299077.jpg
t20151118160509_299079.jpg
t20151118160511_299080.jpg
t20151118160517_299082.jpg
t20151118160523_299083.jpg
t20151118160536_299085.jpg
t20151118160537_299086.jpg
t20151118160537_299088.jpg
t20151118160537_299089.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888