หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ราชบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (3 ฝ่าย) เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี นำโดย นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้บริหารสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชี และ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรให้เกิดความพร้อมในการจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชี อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีที่โปร่งใสตรวจสอบได้และ เกิดประโยชน์แก่สมาชิกโดยรวม โดยมี นายณรงค์ ไพศาลทักษิณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม ประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด อำเภอเมืองจังหวัด ราชบุรี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151118153717_298974.jpg
t20151118153717_298975.jpg
t20151118153728_298977.jpg
t20151118153729_298978.jpg
t20151118153730_298980.jpg
t20151118153731_298981.jpg
t20151118153738_298983.jpg
t20151118153738_298984.jpg
t20151118153746_298986.jpg
t20151118153747_298987.jpg
t20151118153755_298989.jpg
t20151118153756_298990.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888