หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปีงบประมาณ 2559 หลักสูตร"พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)รุ่นที่ 3 - 4
เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอนแก่น นำโดย นางหวานใจ สาแก่งทราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการ และนางพนารัตน์ หาชานนท์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) รุ่นที่ 3-4” เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนา ภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพ ปีงบประมาณ 2559 และพัฒนาศักยภาพ ครูบัญชีในการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี ทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ฝึกปฏิบัติการจดบันทึกบัญชี และการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ร่วมกันในการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี และเกิดการสร้าง เครือข่ายในการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด และหอประชุมสหกรณ์หนองเรือ จำกัด ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151118152856_298943.jpg
t20151118152857_298944.jpg
t20151118152903_298946.jpg
t20151118152904_298947.jpg
t20151118152918_298949.jpg
t20151118152918_298950.jpg
t20151118152918_298952.jpg
t20151118152919_298953.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888